Betty Toth och Rosalie Schill uppe på STPLNs sluttande tak i Västra hamnen i Malmö.
Man kan inte undgå att märka Bettys och Rosalies passion för mat, ett engagemang som lett till en under lång tid groende affärsidé som till sist realiserades 2011 genom ipiit.
Betty och Rosalie kommer i september 2014 att arrangera ett hackathon för mat, Hack För Maten, i Kristianstad tillsammans med Krinova Incubator & Science Park och Startup Studio Malmö.

Sök på Skane.com