Grupp människor på scen under Hong Kong Business of Design Week
Hong Kong Business of Design Week är Asiens största årligen återkommande designevent. Målgruppen är inköpare, designexperter, branschföreträdare, små och medelstora företag, beslutsfattare och opinionsbildare, forskare och studenter från olika miljöer.
Mehmet Kaplan på Hong Kong Business of Design Week
Mehmet Kaplan (s), Bostads-, stadsutvecklings- och it-minister, besökte "Southern Sweden – designing life" på Hong Kong Business of Design Week och testade bland annat GoCam av Crunchfish.
Utställningsmaterial i monter under Hong Kong Business of Design Week
Hong Kong Business of Design week. 2014 var Sverige mässans partnerland. Som en del i det partnerskapet bildades ”Southern Sweden – designing life” av Region Skåne och Malmö Stad. De gav uppdrag till Invest in Skåne, Form/Design Center och Media Evolution att sätta samman en skånsk delegation med ett trettiotal företag. Även Malmö högskola deltog.
Människor vandrar i utställningslokal
Hong Kong Business of Design week. 2014 var Sverige mässans partnerland. Som en del i det partnerskapet bildades ”Southern Sweden – designing life” av Region Skåne och Malmö Stad. De gav uppdrag till Invest in Skåne, Form/Design Center och Media Evolution att sätta samman en skånsk delegation med ett trettiotal företag. Även Malmö högskola deltog.

Sök på Skane.com