Kollage med porträttbilder på människor
Längst till vänster: Kocken Tareq Taylor berättar om sitt Skåne på nya Sharingskane.se, som Business Region Skåne lanserat. | Andra från vänster: Yan Yao lämnade Shanghai för Helsingborg och är nu en av dem som berättar om sin kärlek till Skåne på nya Sharingskane.se. Läs mer i kapitel "Varumärkesarbetet 2016" nedan. | Andra från höger: Eurorando lockade tusentals vandrare till Skåne. Läs mer i kapitel "Så kom världen till Skåne". | Längst till höger: Skånes styrkor inom mat och jordbruk är två av många områden som präglar bilden av vårt landskap internationellt.

Sök på Skane.com