– Alger är den nya tekniska plattformen, och Österlen är Sveriges Kalifornien, säger VD Fredrika Gullfot.
– Alger är den nya tekniska plattformen, och Österlen är Sveriges Kalifornien, säger VD Fredrika Gullfot.
– Alger är den nya tekniska plattformen, och Österlen är Sveriges Kalifornien, säger VD Fredrika Gullfot.

Sök på Skane.com