Drivhuset-engagerade personer sitter runt arbetsbord
Lag Region Skåne brainstormar. Från vänster: Hampus Magnusson, Ellenor Ekström, Jesse Kemppinen (Region Skåne), Benjamin Gonzales, Petter Hallberger, Massi Nazhat

Sök på Skane.com